Garasje 1-Type 12 – 12,3m x 10,3m

kr 5.900 inkl. mva

Garasje 1 – Variasjon 12 er en stor garasje med 3 porter og takopplett. Flott leilighet med Bruksareal på 67m2 over garasjen.
Innvendig høyde på 2,6m nede. På venstre side er mulighet for løftebukk for bil.

Garasjen kan modifiseres.

Garasje 1 – Variasjon 12 er en 3 ports garasje med leilighet i 2. etasje.

Data om garasjen:
Bebygd areal (BYA)
Takvinkel 37 grader
Mønehøyde 8,15 m
Gesimshøyde 3,95 m
Lengde 13,3 m
Bredde 10,3 m
Porthøyde / bredde 2,8m / 3m
Innvendig høyde 1. etasje 2,6m

LAST NED BYGGESØKNADSBLANKETTER

Tegningspakke inneholder arbeidstegninger, søknadstegninger, fasader og snitt.
Alt sendes på mail i PDF format.