Garasje 8 – Type 1

kr 3.990 inkl. mva

Stor garasje med stort og høyt loft på hele 65 m2

Beskrivelse

Garasje 8 – Variasjon 1 er en høy garasje på 8,6 m x 8,1 m.
I toppetasjen får man god plass til et arbeidsrom og lager.

Data om garasjen:
Bebygd areal (BYA) 49 m2
Takvinkel 45 grader
Gesims høyde 3 m
Lengde 8,6 m
Bredde 8,1 m
Porthøyde 2,6 m
 Mønehøyde 8,1 m
LAST NED BYGGESØKNADSBLANKETTER

Tegningspakke inneholder arbeidstegninger, søknadstegninger, fasader, snitt. Alt i 1:100 på A3 ark.
Alt sendes på mail i PDF format.