Garasje 1-Type 7 – 14×7,5m

kr 4.990 inkl. mva

Garasje 1 – Variasjon 7 er en stor garasje med 3 porter og takopplett.
Innvendig høyde på 3,8m.

Garasje 1 – Variasjon 7 er en 3 ports garasje med stort lager i 2. etasje.
Denne er ganske lik variasjon 6 men her har den ene porten en høyde/bredde på 3,5/4,0 og en innvendig høyde på 3,8m i 1. etasje.

Data om garasjen:
Bebygd areal (BYA) 103,5 m2
Takvinkel 35 / 15 grader
Mønehøyde 7,67 m
Gesimshøyde 4,69 m
Lengde 13,8 m
Bredde 7,5 m
 Porthøyde 3m / 3,5m
Innvendig høyde 1. etasje 3,8m

LAST NED BYGGESØKNADSBLANKETTER

Tegningspakke inneholder arbeidstegninger, søknadstegninger, fasader og snitt.
Alt sendes på mail i PDF format.