Garasje 1-Type 6 – 14×7,5m

kr 4.990 inkl. mva

Garasje 1 – Variasjon 6 er en stor garasje med 3 porter og takopplett.
Innvendig høyde på 3,3m.

Garasje 1 – Variasjon 6 er en 3 ports garasje med stort lager i 2. etasje.
Garasjen kan justeres i lengde, bredde og høyde. Innvendig høyde på 3,3m.

Data om garasjen:
Bebygd areal (BYA) 103,5 m2
Takvinkel 35 / 15 grader
Mønehyde 6,5 m
Gesimshøyde 3,52 m
Lengde 13,8 m
Bredde 7,5 m
 Porthøyde 3 m
Innvendig høyde 1. etasje 3,3m

LAST NED BYGGESØKNADSBLANKETTER

Tegningspakke inneholder arbeidstegninger, søknadstegninger, fasader og snitt.
Alt sendes på mail i PDF format.