Garasje 7 – Type 9

kr 3.490 inkl. mva

Standard garasje på 49,9 m2

Beskrivelse

Garasje 7 – Variasjon 1 er en garasje på 6,65m x 7,5 m (49,9 m2)
I toppetasjen får man god plass til et arbeidsrom og lager.

Data om garasjen:
Bebygd areal (BYA) 49 m2
Takvinkel 40 grader
Gesims høyde 2,88 m
Lengde 8,3 m
Bredde 6,0 m
Porthøyde 2,3 m
 Mønehøyde 5,58 m
LAST NED BYGGESØKNADSBLANKETTER

Tegningspakke inneholder arbeidstegninger, søknadstegninger, fasader, snitt. Alt i 1:100 på A3 ark.
Alt sendes på mail i PDF format.