Garasje 7 – Type 7

kr 3.490 inkl. mva

Standard en ports garasje på 49,9 m2

Beskrivelse

Garasje 7 – Variasjon 7 er en vinkel garasje på 8m x 9,5 m (57 m2)

Data om garasjen:
Bebygd areal (BYA) 57 m2
Takvinkel 27 grader
Gesims høyde
Lengde  9,5 m
Bredde 8 m
Porthøyde 2,6 m
 Mønehøyde 5 m
LAST NED BYGGESØKNADSBLANKETTER

Tegningspakke inneholder arbeidstegninger, søknadstegninger, fasader, snitt. Alt i 1:100 på A4 ark.
Alt sendes på mail i PDF format.