Garasje 7 – Type 5

kr 3.990 inkl. mva

Standard to ports garasje på 54 m2

Beskrivelse

Garasje 7 – Variasjon 5 er en to ports garasje på 8m x 7,3 m (54 m2)
Innvendig høyde på 2,6m og port høyde på 2,3m

Data om garasjen:
Bebygd areal (BYA) 54 m2
Takvinkel 22 grader
Gesims høyde 3,65 m
Lengde 8 m
Bredde 7,3 m
Porthøyde  2,3 m
Mønehøyde  5,29 m
Innvendig takhøyde 2,6 m
LAST NED BYGGESØKNADSBLANKETTER

Tegningspakke inneholder arbeidstegninger, søknadstegninger, fasader, snitt. Alt i 1:100 på A3 ark.
Alt sendes på mail i PDF format.