Garasje 7 – Type 4

kr 3.490 inkl. mva

Standard to ports garasje på 49,9 m2

Beskrivelse

Garasje 7 – Variasjon 4 er en garasje på 6,65m x 7,5 m (49,9 m2) med valmtak.

Data om garasjen:
Bebygd areal (BYA) 49 m2
Takvinkel 27 grader
Gesims høyde 2,5 m
Lengde 6,65 m
Bredde 7,5 m
Porthøyde  2,3 m
 Mønehøyde  4,56 m
LAST NED BYGGESØKNADSBLANKETTER

Tegningspakke inneholder arbeidstegninger, søknadstegninger, fasader, snitt. Alt i 1:100 på A3 ark.
Alt sendes på mail i PDF format.