Garasje 2 – Type 2

kr 3.990 inkl. mva

Standard to ports garasje på 120 m2

Garasje 2 – Variasjon 2 er en to ports garasje på 12m x 10m (120 m2)
Innvendig høyde på 3,2m og port høyde på 3,0m. Mulighet for bod/treningsrom som vist på bildet.

Data om garasjen:
Bebygd areal (BYA) 143 m2
Takvinkel 22,5 grader
Gesims høyde 3,46 m
Lengde 12 m
Bredde 10 m
Porthøyde  3,0 m
Mønehøyde  6,15 m
Innvendig takhøyde 3,2 m

LAST NED BYGGESØKNADSBLANKETTER

Tegningspakke inneholder arbeidstegninger, søknadstegninger, fasader, snitt. Alt i 1:100 på A3 ark.
Alt sendes på mail i PDF format.