Garasje 2 – Type 9

kr 3.990 inkl. mva

Garasje med carport
Under 50m2

Beskrivelse

Garasje 2 – Variasjon 9 er en carport med garasje på 6,5m x 8 m
Den er akkurat under 50m2
Carporten er 18m2, garasjen er 29,7m2

Data om garasjen:
Bebygd areal (BYA) 49 m2
Takvinkel 25 grader
Gesims høyde 3,0 m
Lengde 8,0 m
Bredde 6,5 m
Porthøyde 3,0 m
 Mønehøyde 4,74 m
LAST NED BYGGESØKNADSBLANKETTER

Tegningspakke inneholder arbeidstegninger, søknadstegninger, fasader, snitt. Alt i 1:100 på A3 ark.
Alt sendes på mail i PDF format.