Garasje 2 – Type 12

kr 5.500 inkl. mva

Garasje ca 69m2 – 2 Porter på 2,6m

Garasje 2 – Variasjon 12 er en garasje på 7,5 m x 7 m (69 m2)
Innvendig høyde på 2,3m og port høyde på 2,0m. 20,2 m2 BRA i øverste etasje.

Data om garasjen:
Bebygd areal (BRA) 69 m2
Takvinkel  36 grader
Gesims høyde 2,65 m
Lengde 7,5 m
Bredde 7 m
Porthøyde  2,1 m
Mønehøyde  5,44 m
Innvendig takhøyde 2,3 m

LAST NED BYGGESØKNADSBLANKETTER

Tegningspakke inneholder arbeidstegninger, søknadstegninger, fasader, snitt. Alt i 1:100 på A3 ark.
Alt sendes på mail i PDF format.