Garasje 1 – Type 10

kr 3.490 inkl. mva

Stor en ports garasje på 100 m2

Beskrivelse

Garasje 1 – Variasjon 10 er en stor garasje på 8m x 12m (100 m2). Med bod er lengden 14 meter. Boden kan fjernes og trapp til overetasje kan også settes på innsiden.

Data om garasjen:
Bebygd areal (BYA) 100 m2
Takvinkel 40 grader
Gesims høyde 3,2m
Lengde  12m (14m med bod)
Bredde 8 m
Porthøyde 2,9 m
 Mønehøyde 7 m
LAST NED BYGGESØKNADSBLANKETTER

Tegningspakke inneholder arbeidstegninger, søknadstegninger, fasader, snitt.
Søknadstegninger er i 1:100 på A4/A3 ark. Arbeidstegninger er i 1:50 og må derfor settes inn i A3/A2 alt etter størrelsen på bygget.
Alt sendes på mail i PDF format.