Garasje 7 – Type 8

kr 3.490 inkl. mva

Standard to ports garasje på 49,9 m2

Beskrivelse

Garasje 7 – Variasjon 8 er en valmtaks garasje på 6,2m x 8 m (45,4 m2)

Data om garasjen:
Bebygd areal (BYA) 49 m2
Takvinkel 22 grader
Gesims høyde 2,6 m
Lengde 6,2 m
Bredde 8 m
Porthøyde  2,3 m
 Mønehøyde  4,12 m
LAST NED BYGGESØKNADSBLANKETTER

Tegningspakke inneholder arbeidstegninger, søknadstegninger, fasader, snitt. Alt i 1:100 på A3 ark.
Alt sendes på mail i PDF format.