Garasje 7 – Type 6

kr 2.990 inkl. mva

Standard en ports garasje på 49,9 m2

Beskrivelse

Garasje 7 – Variasjon 6 er en garasje på 8m x 6,2 m (49,6 m2)

Data om garasjen:
Bebygd areal (BYA) 49,6 m2
Takvinkel 22 grader
Gesims høyde
Lengde 8 m
Bredde 6,2 m
Porthøyde 2,3 m
 Mønehøyde 4,32 m
LAST NED BYGGESØKNADSBLANKETTER

Tegningspakke inneholder arbeidstegninger, søknadstegninger, fasader, snitt. Alt i 1:100 på A4 ark.
Alt sendes på mail i PDF format.