Garasje 7 – Type 11

kr 3.990 inkl. mva

Funkis garasje på 69 m2

Beskrivelse

Garasje 7 – Variasjon 11 er en garasje på 7,7m x 9,5 m (69,3 m2)

Data om garasjen:
Bebygd areal (BYA) 69,7 m2
Takvinkel 2 grader
Gesims høyde 2,825 m
Lengde  9,5 m
Bredde 7,7 m
Porthøyde 2,6 m
 Mønehøyde 3,425 m
LAST NED BYGGESØKNADSBLANKETTER

Tegningspakke inneholder arbeidstegninger, søknadstegninger, fasader, snitt. Alt i 1:100 på A4 ark.
Alt sendes på mail i PDF format.