Garasje 2 – Type 4

kr 3.990 inkl. mva

Garasje ca 70m2 – Port 5,5m

Garasje 2 – Variasjon 4 er en garasje på 9,4 m x 7 m (66 m2)
Innvendig høyde på 2,6m og port høyde på 2,4m. Mulighet for bod nede og et stort lager oppe.

Data om garasjen:
Bebygd areal (BYA) 70 m2
Takvinkel37  37 grader
Gesims høyde 2,92 m
Lengde  9,4 m
Bredde 7 m
Porthøyde  2,4 m
Mønehøyde  5,98 m
Innvendig takhøyde 2,6 m

LAST NED BYGGESØKNADSBLANKETTER

Tegningspakke inneholder arbeidstegninger, søknadstegninger, fasader, snitt. Alt i 1:100 på A3 ark.
Alt sendes på mail i PDF format.